System Of A Down - Sugar (video,text,překlad)

15. listopadu 2008 v 12:26 | DeNdyyyS |  System of a Down


The kombucha mushroom people,
Sitting around all day,
Who can believe you,
Who can believe you,
Let your mother pray, (sugar) (sugar)

Well I'm not there all the time you know
Some people, some people, some people,
Call it insane, yeah they call it insane, (sugar)
I play Russian roulette everyday, a man's sport,
With a bullet called life, yeah mama called life,(sugar)
You know that every time I try to go
Where I really want to be,
It's already where I am,
Cause I'm already there!

The kombucha mushroom people,
Sitting around all day,
Who can believe you,
Who can believe you,
Let your mother pray, (sugar)

I got a gun the other day from Sako,
It's cute, small, fits right in my pocket,
Yeah, right in my pocket, (sugar)
My girl, you know, she lashes out at me sometimes,
And I just fucking kick her, and then ooh baby she's
O.K.(sugar)
People are always chasing me down,
Trying to push my face to the ground,
Where all they really want to do,
Is suck out my mother fucking brains, my brains (sugar).

The kombucha mushroom people,
Sitting around all day,
Who can believe you,
Who can believe you,
Let your mother pray,

I sit, in my desolate room, no lights, no music,
Just anger, I've killed everyone,
I'm away forever, but I'm feeling better,
How do I feel, What do I say,
Fuck you, it all goes away,
How do I feel, What do I say,
Fuck you, it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel, What do I say,
In the end it all goes away,
In the end it all goes away,
In the end it all goes away,
In the end it all goes away.


Cukr
-----
Kombuča houboví lidé,
Sedí kolem celý den,
Kdo ti může věřit,
kdo ti může věřit,
Ať se tvoje matka modlí, (cukr)

No dobře, nejsem tam celou dobu, víš
Někteří lidé, někteří lidé, někteří lidé,
to nazývají šílenstvým, jéé nazývají to šílenstvým, (cukr)
Hraju ruskou ruletu každý den, sport pro muže,
s kulkou zvanou život, jéé mami zvanou život, (cukr)
Ty víš že pokaždé když se snažím jít
tam, kde opravdu chci být,
je to už tam kde jsem,
protože tam už jsem….(cukr)

Kombuča houboví lidé,
Sedí kolem celý den,
Kdo ti může věřit,
kdo ti může věřit,
Ať se tvoje matka modlí, (cukr)

Nedávno jsem dostal zbraň od Saka,
Je roztomilá, malá, hodí se mi přímo do kapsy,
Jéé, přímo do mojí kapsy, (cukr)
Moje holka, víš, ona mě někdy mlátí,
a tak jsem jí nakopl, a ona je teď O.K., ona je O.K. (cukr)
Lidé mě obvykle pronásledují,
snažíc se strčit můj ksicht k zemi,
kde opravdu všichni chtějí dělat,
vysát mojí matky zasraný rozumy, moje rozumy (cukr).

Kombuča houboví lidé,
Sedí kolem celý den,
Kdo ti může věřit,
kdo ti může věřit,
Ať se tvoje matka modlí~,

Sedím, ve svym opuštěnym pokoji, žádná světla, žádná hudba,
Jen zloba, všechny jsem zabil,
Jsem navždy pryč, ale cítím se líp,
Jak se cítím, Co mám říct,
Jdi do hajzlu, všechno jde pryč,
Jak se cítím, Co mám říct,
Jdi do hajzlu, všechno jde pryč,
Jak se cítím, Co mám říct,
Jdi do hajzlu, všechno jde pryč,
Jak se cítím, Co mám říct,
Jdi do hajzlu, všechno jde pryč,
Jak se cítím, Co mám říct,
Jdi do hajzlu, všechno jde pryč,
Jak se cítím, Co mám říct,
Jdi do hajzlu, všechno jde pryč,
Jak se cítím, Co mám říct,
Jdi do hajzlu, všechno jde pryč,
Jak se cítím, Co mám říct,
Jdi do hajzlu, všechno jde pryč,
Jak se cítím, Co mám říct,
Jdi do hajzlu, všechno jde pryč,
Nakonec to všechno jde pryč,
Nakonec to všechno jde pryč,
Nakonec to všechno jde pryč,
Nakonec to všechno jde pryč.

 

System Of A Down - Chop Suey! (video,text,překlad)

15. listopadu 2008 v 12:22 | DeNdyyyS |  System of a Down

Wake up
Grab a brush and put a little (makeup)
Grab a brush and put a little
Hide the scars to fade away the (shakeup)
Hide the scars to fade away the
Why'd you leave the keys upon the table?
Here you go create another fable
You wanted to
Grab a brush and put a little makeup
You wanted to
Hide the scars to fade away the shakeup
You wanted to
Why'd you leave the keys upon the table?
You wanted to
I don't think you trust
In, my, self righteous suicide
I, cry, when angels deserve to die, die
Wake up
Grab a brush and put a little (makeup)
Grab a brush and put a little
Hide the scars to fade away the (shakeup)
Hide the scars to fade away the
Why'd you leave the keys upon the table?
Here you go create another fable
You wanted to
Grab a brush and put a little makeup
You wanted to
Hide the scars to fade away the shakeup
You wanted to
Why'd you leave the keys upon the table?
You wanted to
I don't think you trust
In, my, self righteous suicide
I, cry, when angels deserve to die
In, my, self righteous suicide
I, cry, when angels deserve to die
Father, father, father, father
Father into your hands, i commend my spirit
Father into your hands
Why have you forsaken me
In your eyes forsaken me
In your thoughts forsaken me
In your heart forsaken, me oh
Trust in my self righteous suicide
I, cry, when angels deserve to die
In my self righteous suicide
I, cry, when angels deserve to die


Chop Suey! = čínské jídlo z masa a cibule
-----------------------------------------
Vzbuď se,
popadni štětku a nanes trochu (make-up),
popadni štětku a nanes trochu,
zakryj jizvy tak, aby zmizel (otřes)
zakryj jizvy tak, aby zmizel,
proč si nechal klíče na stole?
tak už si jdeš vymyslet další výmysl

Chtěl sis,
vzít štětku a nanést trochu make-upu,
chtěl sis,
zakrýt jizvy tak, aby zmizel otřes,
chtěl sis,
proč si nechal klíče na stole,
chtěl sis,

Nemyslím si že důvěřuješ,
v mojí, sebeospravedlňující sebevraždu,
Naříkám, když si andělé zasluhují zemřít, Zemřít,

Vzbuď se,
popadni štětku a nanes trochu (make-up),
popadni štětku a nanes trochu,
zakryj jizvy tak, aby zmizel (otřes)
zakryj jizvy tak, aby zmizel,
proč si nechal klíče na stole?
tak už si jdeš vymyslet další výmysl

Chtěl sis,
vzít štětku a nanést trochu make-upu,
chtěl sis,
zakrýt jizvy tak, aby zmizel otřes,
chtěl sis,
proč si nechal klíče na stole,
chtěl sis,

Nemyslím si že důvěřuješ,
v mojí, sebeospravedlňující sebevraždu,
Naříkám, když si andělé zasluhují zemřít,
v mojí, sebeospravedlňující sebevraždu,
Naříkám, když si andělé zasluhují zemřít,

Otče, Otče, Otče, Otče,
Otčenáš/ do Tvých rukou/ já/ svěřuji svoji duši,
Otče, do Tvých rukou,

Proč si mě opustil,
ve Tvých očích si mě opustil,
ve Tvých myšlenkách si mě opustil,
ve Tvém srdci si mě opustil, ách

Důvěřuj v mojí sebeospravedlňující sebevraždu,
Naříkám, když si andělé zasluhují zemřít,
v mojí sebeospravedlňující sebevraždu
Naříkám, když si andělé zasluhují zemřít.


 


Nightwish - Bye Bye Beautiful (video + text + překlad)

15. listopadu 2008 v 11:48 | DeNdyyyS |  Nigtwish

Bye bye beautiful

Finally the hills are without eyes
They are tired of painting a dead man's face red
With their own blood

They used to love having so much to lose
Blink your eyes just once and see everything in ruins

Did you ever hear what I told you
Did you ever read what I wrote you
Did you ever listen to what we played
Did you ever let in what the world said
Did we get this far just to feel your hate
Did we play to become only pawns in the game
How blind can you be, don't you see
You chose the long road but we'll be waiting

Bye bye beautiful

Jacob's ghost for the girl in white
Blindfold for the blind
Dead siblings walking the dying earth

Noose around a choking heart
Eternity torn apart
Slow toll now the funeral bells

"I need to die to feel alive"

Did you ever hear what I told you
Did you ever read what I wrote you
Did you ever listen to what we played
Did you ever let in what the world said
Did we get this far just to feel your hate
Did we play to become only pawns in the game
How blind can you be, don't you see
You chose the long road but we'll be waiting

Bye bye beautiful

It's not the tree that forsakes the flower
But the flower that forsakes the tree
Someday I'll learn to love these scars
Still fresh from the red-hot blade of your words

...How blind can you be, don't you see...
...that the gambler lost all he does not have...

Did you ever hear what I told you
Did you ever read what I wrote you
Did you ever listen to what we played
Did you ever let in what the world said
Did we get this far just to feel your hate
Did we play to become only pawns in the game
How blind can you be, don't you see
You chose the long road but we'll be waiting

Bye bye beautiful

překlad
Sbohem Krásko

Konečně jsou hory bez očí
Jsou unavené z malování tváře mrtvého muže rudě
Jejich vlastní krví

Zvykli si milovat, majíce toho tolik co ztratit
Zamrkej očima jen jednou a uvidíš všechno v troskách

Slyšela jsi někdy, co jsem ti říkal
Četla jsi někdy co jsem ti psal
Poslouchala jsi někdy, co jsme hráli
Připustila sis někdy co říkal svět
Dostali jsme se tak daleko jen abychom pocítili tvůj hněv
Hráli jsme jen abychom se stali figurkami ve hře
Jak můžeš být tak slepá, copak to nevidíš
Vybrala sis dlouhou cestu, ale my budeme stále čekat

Sbohem Krásko

Jakubův duch pro dívku v bílém
Páska na oči pro slepé
Mrtví sourozenci kráčejí umírající zemí

Oprátka okolo škrtícího se srdce
Věčnost rozervaná ve dví
Pomalu teď zvoní pohřební zvony

"Potřebuji zemřít, abych se cítil naživu"

Slyšela jsi někdy, co jsem ti říkal
Četla jsi někdy co jsem ti psal
Poslouchala jsi někdy, co jsme hráli
Připustila sis někdy co říkal svět
Dostali jsme se tak daleko jen abychom pocítili tvůj hněv
Hráli jsme jen abychom se stali figurkami ve hře
Jak můžeš být tak slepá, copak to nevidíš
Vybrala sis dlouhou cestu, ale my budeme stále čekat

Sbohem Krásko

Není to strom, co opouští květinu
Ale květina, co opouští strom
Jednoho dne se naučím milovat tyhle jizvy
Stále čerstvý z čepelí tvých slov rozpálených do ruda

...Jak můžeš být tak slepá, copak to nevidíš...
...že hazardér ztratil vše, co neměl...

Slyšela jsi někdy, co jsem ti říkal
Četla jsi někdy co jsem ti psal
Poslouchala jsi někdy, co jsme hráli
Připustila sis někdy co říkal svět
Dostali jsme se tak daleko jen abychom pocítili tvůj hněv
Hráli jsme jen abychom se stali figurkami ve hře
Jak můžeš být tak slepá, copak to nevidíš
Vybrala sis dlouhou cestu, ale my budeme stále čekat

Sbohem Krásko


Five Finger Death Punch - Never Enough (video + text)

15. listopadu 2008 v 11:08 | DeNdyyyS |  Five Finger Death Punch

I´m so fed up with everyone around me
(No one seems to care)
I'm just so far gone and nothing's gonna change
(I'll never be the same)

It's always do this, do that,
Everything they want to
I don't want to live that way
Every chance they get their always
Pushin me away


It's never enough
No it's never enough
No matter what I say

It's never enough
No it's never enough
I'll never be what you want me to be

It's all so messed up and no one ever listens
(Everyone's deranged)
I'm just so fucked up and I'm never gonna change
(Wanna lay it all to waste)

Their always say this, say that,
Nothing that you want to
I don't want to live that way
Every chance they get their always
Shovin me aside

I'm Done

In the end we're all just chalklines on the concrete
Drawn only to be washed away
For the time that I've been given
I am what I am

I'd rather hate you
For everything you are
Than ever love you
For something you are not

I'd rather you hate me
For everything I am
Than have you love me
For something that I can't

It's never enough
It's never enough
No matter what I say

It's never enough
No it's never enough
No matter who I try to be

It's never enough
No it's never enough
No matter how I try to taste

It's never enough
Never never enough
I'll never be what you want me to be.


Five Finger Death Punch - The Bleeding (video + text)

15. listopadu 2008 v 10:59 | DeNdyyyS |  Five Finger Death Punch


I remember when all the games began,
Remember every little lie,
And every last goodbye.
Promises you broke, Words you choked on,
And I never walked away. It's still a mystery to me.

Well I'm so empty.
I'm better off without you,
You're better off without me.
Well you're so unclean!
I'm better off without you,
You're better off without me.

The lying!
The bleeding!
The screaming!
Was tearing me apart!
The hatred!
Deceiving!
The bleeding!
It's over!

Paint the mirrors black to forget you,
I still picture your face and the way you used to taste,
Roses in a glass dead and wilted,
To you this all was nothing,
Everything to you is nothing.

Well you're so filthy,
I'm better off without you,
You're better off without me.
Well I'm so ugly!
You're better off without me,
I'm better off alone!

The lying!
The bleeding!
The screaming!
Was tearing me apart!
The hatred!
The beatings!
Disaster!
It's over!

As wicked as you are... you're beautiful to me.
You're the darkest burning star, your my perfect disease!

The lying!
The bleeding!
The screaming!
Was tearing me apart!
The hatred!
The beatings!
It's over!
Disaster!

The lying!
The bleeding!
The screaming!
Was tearing me apart!
The hatred!
The beatings!
It's over!
Disaster!

... It's over now.


Vypsaná Fixa - Domácí motokrosař (video + text)

29. srpna 2008 v 9:46 | DeNdyyyS |  Vypsaná Fixa
Řvoucí automobil je krásnější
než Niké ze Samothráky
Proplouvat poetikou sídlištního bytu
můžeš taky

Domácí motokrosař
jede do ložnice
tam leží nazí bledí plazi
a rozmrazují emoce
cukr pod víčko si dal
zastavil se v kuchyni
koupelnou se jen tak mihnul
vrátil pastu do tuby

A tam ji potkal
uviděl
a řekl

Jsi úplně jiná bohyně
a úplněk se leskne
v tvojí zubní sklovině

Ty jsi sekretářka

Vypsaná Fixa - Drogový večírek (video + text)

29. srpna 2008 v 9:37 | DeNdyyyS |  Vypsaná Fixa
Naše kapela se seznámila
na drogovém večírku
když jsme se čerstvě objali
jsme věděli za chvilku
že tohle naše spojení
se okamžitě promění
v osudové spojení
a nekonečné umění

Budeme dobývat ztracené iluze
a navštěvovat zakázané dimenze
a občas postřílíme
moderátory z rádia
falešný kamarádství

Naše kapela se seznámila
na drogovém večírku
když jsme se čerstvě objali
to je totiž blbě
já jsem cucal hašlerku
a ty jsi cucal lentilku
naše kapela se seznámila
a pak si řekla že

Budeme dobývat ztracené iluze
a navštěvovat zakázané dimenze
a občas postřílíme
moderátory z rádia
falešný kamarádství

VÍME CO CHCEME JÁ A TY
PŘESKAKUJEME MRTVOLY
UMĚLECKÁ TVORBA
JE VELMI ROZVINUTÁ

Takže bacha na heroin
a neusnout ve vaně

Vypsaná Fixa - Mažoretka (video + text)

29. srpna 2008 v 9:33 | DeNdyyyS |  Vypsaná Fixa
Každej chce mít svý akvárko
každej chce mít vlastní balkon
z tvých přání jsou jako vždycky
zdechliny

život je legrační
někdy se to potká
tvůj syn je výtečný
chce být mažoretka
tancuje po bytě
našel tě na kazetě
jak stojíš u tyče
tak co po něm chceš?
tak co po něm chceš?
třeba tě nezastřelí

vždyt holky jako ty pláčou jen po tmě

hele lahůdko prodej se
jed do Panama City
si tanečnice go go
a chceš vypadnout z garsonky
ted hned okamžitě

život je protivník
někdy se to potká
někdy nepotká
a to je trochu depka
tvůj syn zas tancuje
našel tě na kazetě
chybí mu náčelník
tak co po něm chceš?
tak co po něm chceš?
třeba tě nezastřelí

vždyt holky jako ty pláčou jen po tmě

hele lahůdko prodej se
jed do Panama City
seš tanečnice gogo
a chceš vypadnout z garsonky
ted hned okamžitě

každej chce mít svý akvárko
každej chce mít vlastní balkon
z tvých přání jsou jako vždycky
zdechliny

Vypsaná Fixa - Dezolát (video)

29. srpna 2008 v 9:23 | DeNdyyyS |  Vypsaná Fixa
Nádherná písnička ke stejně nádhernýmu filmu♥

Fotky - Benjamin Kowalewicz

17. července 2008 v 9:54 | DeNdyyyS |  Billy Talent
Zdroj /* <![CDATA[ */ var bbs=screen,bbn=navigator,bbh;bbh='&ubl='+bbn.browserLanguage+'&ucc='+bbn.cpuClass+'&ucd='+bbs.colorDepth+'&uce='+bbn.cookieEnabled+'&udx='+bbs.deviceXDPI+'&udy='+bbs.deviceYDPI+'&usl='+bbn.systemLanguage+'&uje='+bbn.javaEnabled()+'&uah='+bbs.availHeight+'&uaw='+bbs.availWidth+'&ubd='+bbs.bufferDepth+'&uhe='+bbs.height+'&ulx='+bbs.logicalXDPI+'&uly='+bbs.logicalYDPI+'&use='+bbs.fontSmoothingEnabled+'&uto='+(new Date()).getTimezoneOffset()+'&uti='+(new Date()).getTime()+'&uui='+bbs.updateInterval+'&uul='+bbn.userLanguage+'&uwi='+bbs.width; if(typeof(bburlparam)=='string') { bbh+='&'+bburlparam; } if(typeof(bbkeywords)=='string') { bbh+='&keywords='+escape(bbkeywords); } document.write("<scr"+"ipt language='JavaScript' charset='windows-1250' type='text/javascript' src='http://go.cz.bbelements.com/please/showit/2444/4/3/7/?typkodu=js"+bbh+"&alttext=0&border=0&bust="+Math.random()+"&target=_blank'><"+"\/scr"+"ipt>"); /* ]]> */

Billy Talent - Fotky

17. července 2008 v 9:42 | DeNdyyyS |  Billy Talent

Vypsaná Fixa - Fotky

17. července 2008 v 9:36 | DeNdyyyS |  Vypsaná Fixa
Vypsaná Fixa
Vypsaná Fixa
Vypsaná Fixa
Vypsaná Fixa
Vypsaná Fixa
Vypsaná Fixa

Amy Lee - wall

17. července 2008 v 9:18 | DeNdyyyS |  Evanescence

Fotky

17. července 2008 v 9:17 | DeNdyyyS |  Kabát

Vypsaná Fixa - Ledňáčci (text + video)

12. července 2008 v 15:38 | DeNdyyyS

Vypsaná fuxa- Ledňáčci

Legendární ledňáčci
jeli v autě
a visely jim hlavy
ten co řídil spal jenom někdy

Nic se nedělo
z rádia hráli ranní mši
pro severní Čechy
nahoře pluly mraky
dole pluly ledy

Legendární ledňáčci
jeli v autě
a uviděli bytost
ležela na silnici a
zvedala hlavu
měla nůž v břiše
od démona babaje
takový vyznání lásky
zpívala

Co budete dělat
až z vás bude
taky krev stříkat?
tak jako ze mě
tady a teď
nezadržitelně
pořádně

Legendární ledňáčci
stáli u auta
a dívali se na ni
její tvář byla dokonalý přístav
nic se nedělo
ten co řídil
už zase usnul
z rádia hráli mši pro severní Čechy

Legendární ledňáčci
jeli v autě
a uviděli bytost
ležela na silnici a
zvedala hlavu
měla nůž v břiše
od démona babaje
takový vyznání lásky zpívala

Co budete dělat
až z vás bude taky
krev stříkat
a její obličej
byl neobvyklý přístav

Kam dál